Bài viết kỹ thuật

Ống nối thép Q-Coupler ứng dụng trong thi công Top-Down

Thi công Top-Down là giải pháp thi công từ trên xuống đang được sử dụng cho nhiều công trình cao tầng. Phương pháp này cho phép thi công song song giữa các tầng ngầm (bên dưới cốt ±0) đồng thời thi công phần thân, bên trên cốt không (trên mặt đất). Cách thi công này giúp nhà thầu rút ngắn thời gian thi công và...
Xem thêm

Công nghệ nối thép bằng ống nối chuyên dụng

Công nghệ nối thép bằng ống ren Coupler đã giải quyết hầu hết các nhược điểm đang tồn tại của phương pháp nối chồng cũ. Kết nối bằng ống nối thép giúp đảm bảo mối nối an toàn và vững chắc hơn đồng thời giúp nhà thầu giảm thiểu chi phí và rút ngắn thời gian rõ rệt. Quan trọng nhất là khi sử dụng ống...
Xem thêm