Bài viết kỹ thuật

Thi công hệ giàn giáo an toàn bằng bu lông neo SYT tại khu căn hộ The Krista

Đảm bảo quá trình thi công an toàn là mong muốn chung của hầu hết các nhà thầu; trong đó, sự an toàn của hệ giàn giáo luôn được đặt lên hàng đầu vì bất kỳ sự cố nào xảy ra liên quan đến hệ giàn giáo đều gây ra thiệt hại rất lớn về người và của, đặc biệt là đối với các toà...
Xem thêm

SY Insert - Giải pháp mới cho hệ giàn giáo nhà cao tầng

Thi công các công trình cao tầng đòi hỏi có hệ giàn giáo bao che chắc chắn và an toàn. Hiện nay, hầu hết các hệ thống giàn giáo bao che tại Việt Nam được thi công theo cách truyền thống là dùng thanh I (gác trên hệ sàn bằng cách định vị bu lông chờ sẵn trên mặt sàn hoặc dùng bu lông nở...
Xem thêm