Danh sách giải pháp

Bên cạnh cung cấp các giải pháp và sản phẩm kết nối, nâng cẩu cấu kiện bê tông và giải pháp treo đỡ hệ trần M&E; QH Plus còn cung cấp các bu lông hỗ trợ tối ưu trong việc kết nối trong thi công. 

Bu lông neo móng

Bu lông neo móng được sử dụng để liên kết hệ kết cấu bên trên với phần móng kết cấu bên dưới. Bu ...

Cóc U nối thép

Bên cạnh sử dụng ống nối thép Q-Coupler để kết nối các thanh cốt thép trong thi công thì Công ty ...