Tài liệu này chỉ dành cho khách hàng của QHPlus. Bạn không có quyền truy cập mục này

Bu lông neo S

 • Tham khảo ứng dụng bu lông neo S Video Download
 • Catalogue bu lông neo S Catalogue Download
 • Catalogue tổng hợp phụ kiện Q Accessory Catalogue Download
 • Hướng dẫn thi công SYT Hướng dẫn thi công SYT Download

Ống nối cốt thép Coupler

 • Catalogue ống nối thép Q_Coupler Catalogue Download
 • Tiêu chuẩn TCVN 8163_2009: Thép cốt bê tông và mối nối bằng ống ren Tiêu chuẩn Download
 • Catalogue tổng hợp phụ kiện Q_Accessory Catalogue Download
 • Kết quả thử nghiệm chất lượng ống nối thép Q_Coupler Kết quả thử nghiệm Download
 • Calalogue Tài liệu SEO Catalogue Download

Bu lông treo PTD

 • Tham khảo ứng dụng bu lông treo PTD Video Download
 • Hướng dẫn thi công bu lông treo PTD Hướng dẫn sử dụng Download
 • Catalogue bu lông treo PTD Catalogue Download
 • Catalogue tổng hợp phụ kiện Q Accessory Catalogue Download
 • Khả năng chịu tải của bu lông treo PTD Kết quả thử nghiệm Download
 • Hướng dẫn thi công PTD Hướng dẫn thi công PTD Download

Bu lông treo PTK

 • Tham khảo ứng dựng bu lông treo PTK Video Download
 • Catalogue bu lông neo PTK Catalogue Download
 • Catalogue tổng hợp phụ kiện Q Accessory Catalogue Download

Ty ren

 • Tham khảo ứng dụng của ty ren và các sản phẩm đồng bộ Video Download

Dòng thanh cẩu DL

 • Tham khảo ứng dụng thanh cẩu DL và FL Video Download
 • Catalogue thanh cẩu DL và FL Catalogue Download
 • Catalogue tổng hợp phụ kiện Q Accessory Catalogue Download

Dòng thanh cẩu FL

 • Tham khảo ứng dụng thanh cẩu DL và FL Video Download
 • Catalogue thanh cẩu DL và FL Catalogue Download
 • Catalogue tổng hợp phụ kiện Q Accessory Catalogue Download