Bu lông neo móng

Bu lông neo móng được sử dụng để liên kết hệ kết cấu bên trên với phần móng kết cấu bên dưới. Bu lông được lắp đặt sẵn trong móng trước khi đổ bê tông.


Bu lông neo móng được sử dụng trong thi công:
- Nhà thép tiền chế
- Hệ thống cột đèn chiếu sang,
- Định vị chân cẩu, cẩu trục cảng hoăc trong nhà máy,…

Liên hệ báo giá bu lông neo móng: 01232.000.666

Tài liệu

  • Chưa có dữ liệu

Danh sách giải pháp

Cóc U nối thép

Bên cạnh sử dụng ống nối thép Q-Coupler để kết nối các thanh cốt thép trong thi công thì Công ty Cổ phần QH Plus còn cung cấp thêm cóc...