Khu căn hộ Thung Lũng Cảnh Quan

Khu căn hộ Thung Lũng Cảnh Quan - Phú Mỹ Hưng sử dụng lưới thép hàn Q-Mesh và bu lông neo SYT của QH Plus trong thi công

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM  
Năm thực hiện: 2014 - 2015
Diện tích đất: 15.000m2  
Sản phẩm QH Plus cung cấp: lưới thép hàn Q-Mesh, bu lông neo SYT 
Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Trung Quốc (Đông Nam Á) 

Danh sách giải pháp

Bệnh viện Nhi Bình Chánh

QH Plus cung cấp dịch vụ gia công uốn bẻ cốt thép cho công trình bệnh viện Nhi Bình Chánh.

Bệnh viện Quốc Tế Hoa Lâm

QH Plus cung cấp bu lông neo SYT hỗ trợ trong thi công hệ dàn giáo bao phủ của công trình bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm.

Căn hộ Botanica

QH Plus cung cấp dịch vụ gia công uốn bẻ cốt thép và ống nối thép cho công trình Căn hộ Botanica.

Căn hộ Four Season Avenue

QH Plus cung cấp SYT, bu lông và phụ kiện xây dựng cho công trình khu căn hộ Đại Lộ Bốn Mùa.

Căn hộ Nam Long thế kỷ 21

QH Plus cung cấp dịch vụ gia công uốn bẻ cốt thép cho công trình căn hộ Nam Long Thế kỷ 21.

Căn hộ The Gold View

QH Plus cung cấp bu lông neo cho dự án căn hộ The Gold View.

Chung cư Bộ Công An - Quận 2

QH Plus cung cấp thép xây dựng và cùm dàn giáo cho công trình căn hộ chung cư Bộ Công An - Quận 2.

Công trình bệnh viện Vinmec

Công trình bệnh viện Vinmec ứng dụng ống nối thép Q-Coupler