Danh sách giải pháp

QH Plus đầu tư trang thiết bị tại nhà máy để cung cấp cho khách hàng các giải pháp gia công cốt thép xây dựng như cắt, uốn, bẻ, cán ren cốt thép. Với quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, các sản phẩm QH Plus gia công đều đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Dịch vụ gia công thép

Gia công thép xây dựng tại công trường không chỉ được tính dựa trên chi phí vật liệu thép mà còn ...

Dịch vụ thi công và lắp đặt nhôm kính

Nhằm cung cấp toàn diện giải pháp xây dựng cho hầu hết các công trình xây dựng, công ty cổ phần N...

Máy lăn ren

Hỗ trợ ứng dụng cho sản phẩm Ống nối thép Q-Coupler, QH Plus cung cấp máy lăn ren cốt thép cho mọ...